Program Matrikulasi Sesi 2021/2022

1. Panduan umum pendaftaran pelajar baharu 2021 (kemaskini 18 Julai 2021)

2. Carta Alir pendaftaran pelajar baharu 2021 (kemaskini 16 Julai 2021)

3Panduan Sistem Pendaftaran Online (kemaskini 14 Julai 2021)

4. Sistem Pendaftaran Online (kemaskini 18 Julai 2021)

5. Semakan Calon Jaya (mulai 8 Julai 2021)

6. Telegram Rasmi Kolej (Pelajar matrikulasi KMPh sesi 2021/2022 sila masuk untuk mendapat info terkini)

 Mohon kerjasama semua ibu bapa dan waris pelajar untuk menjawab soal-selidik bagi menilai proses pendaftaran atas talian Kolej Matrikulasi Pahang (KMPh) menerusi link di bawah. Ini bertujuan untuk menambahbaik sistem pendaftaran pada tahun akan datang. 

Borang Penilaian

Tahniah dan terima kasih kepada ibu bapa yang telah memberikan maklumbalas 

                

Minggu Pengurusan Pelajar Baharu (MPPB) sesi 2021/2022  akan bermula pada 26 Julai - 27 Julai 2021.

 

MASA/HARI 8.30 - 9.30  9.30 - 10.30  11.00 - 12.00 12.00 - 1.00        2.30 - 4.00 

ISNIN

26 JULAI 2021

Taklimat Waris
Ucapan Pengarah BMKPM
Ucapan Pengarah Kolej
 
Interaksi 1
 
Taklimat Perlaksanaan
MEPro
 
Interaksi 2
 
Taklimat bersama
Pengetua
Kolej Kediaman
 
Interaksi 3
 
Taklimat Kebajikan
Pelajar
 
Interaksi 4
 
Pengurusan dokumen
Maklumat diri & borang
Perjanjian
 
MASA/HARI 8.30 - 9.30  9.30 - 10.30   11.00 - 12.00 12.00 - 1.00  2.30 - 4.00

SELASA

27 JULAI 2021

Interaksi 5
 
Taklimat Akademik/Jurusan/
Hala Tuju Kecemerlangan
 
 
Interaksi 6
 
Taklimat Peperiksaan
 
 
 
Interaksi 7
 
Taklimat Kokurikulum
& Aktiviti
 
 
Interaksi 8
 
Taklimat Modul
Pengurusan Masa
 
 
Interaksi 9
 
Taklimat
penetapan
jurusan
PDPR,
secara atas
talian &
jadual waktu 
 
 

 

Borang kehadiran berikut adalah kehadiran untuk hari kedua MPBB 27 Julai 2021 akan diberi selepas interaksi 9 berakhir.

 

 

1. Pendafataran Online pelajar sem III sesi 2020/2022 (Kemaskini 14 Julai 2021)

2. Panduan sistem E-Report 

3. Sistem E-Report  

4Carta ALir PDPR 

5. Permohonan Menarik Diri Menjadi Pelajar Kolej Matrikulasi Pahang

6.  Kalender Akademik Program Matrikulasi Sesi 2021/2022

7. Aplikasi semakan keputusan PSPM  ( bermula jam 10 pagi 15 Julai 2021)
 
  
      Aplikasi  My Tracking Number bagi pelajar untuk mendapatkan nombor tracking telah diwujudkan untuk kegunaan pelajar SDS sesi 2021/2022. Aplikasi ini dibangunkan untuk memudahkan para pelajar mengesan pergerakan sampul yang mengandungi sijil dan transkrip Matrikulasi pelajar.
 
 

Carian

Makluman Semasa

1
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
  

 

 

 

/*
*/