PERANAN DAN FUNGSI

Bertanggungjawab kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah Kolej Matrikulasi Pahang ke atas perkara-perkara berikut:

 

1- Menguruskan sistem di Kolej Matrikulasi Pahang (KMPh) 

 • Mengurus sistem-sistem pengurusan yang digunakan di Kolej iaitu:
  • Sistem Maklumat Matrik (Matrix Information System / MIS)
  • Sistem Nota Atas Talian Pelajar (SNAP)
  • Sistem Pengurusan Buku Perpustakaan (KOHA)
  • Sistem Tempahan Bilik (STB)
  • Sistem Aduan ICT
  • Sistem Aduan Infrastruktur & Elektrik
  • eCerT.my
  • eReport
  • Sistem Kertas Cadangan (eKC)
  • Sistem Pengurusan Dokumen (eDoT)
  • eMasa
 • Mengurus kebolehsediaan sistem-sistem yang digunakan dalam urusan pentadbiran dan kewangan.Mengendalikan urusan pengemaskinian / mempertingkatkan kemampuan sistem-sistem yang digunakan mengikut arahan dan keperluan teknologi semasa.
  • HRMIS
  • 1GFMAS
  • E-Perolehan
  • E-Terimaan
 • Menguruskan pemasangan sistem-sistem baru. (sekiranya perlu)

 

2- Menyelenggara peralatan dan rangkaian ICT 

 • Mengurus aktiviti-aktiviti yang melibatkan harta modal dan  inventori ICT iaitu:Mengurus dan menyelia operasi penyelenggaraan dan pemasangan peralatan ICT
  • Perolehan baru
  • Inventori ICT
  • Penyelenggaraan
  • Pelupusan
  • Pinjaman
 • Mengurus dan menyelia sistem rangkaian di Kolej.
 • Mengurus dan mengendalikan aduan berkaitan ICT.
 • Menyimpan/ mengemaskini / dokumentasi rekod sistem, peralatan dan rangkaian dibawah pentadbiran Unit ICT
 • Mengurus dan menyelia Bilik Server yang menempatkan sistem, rangkaian, peralatan dan data utama Kolej.

  

3- Memastikan keselamatan sistem dan data

 • Menyelia pengujian, pentadbiran dan pengendalian ‘backup/recovery’ untuk perisian dan data di kolej.

 

4- Memberi khidmat nasihat kepada Pengarah berkaitan dengan pembangunan sistem 

 • Mengkaji dan menyediakan keperluan bagi menaik taraf atau keperluan baru bagi kemudahan pengguna berkaitan ICT. Kertas kerja JPICT (Jawatankuasa Pemandu ICT Kementerian).
 • Memperakui pembelian peralatan dan perisian bagi keperluan baru bagi kemudahan pengguna berkaitan ICT.

 

5- Mengurus dan menyelia perkhidmatan e-mel

 • MyGovUC, DeLiMa, Microsoft 365

 

6- Mengurusetia mesyuarat-meyuarat yang melibatkan ICT  di Kolej dan menjadi wakil Kolej ke mesyuarat-mesyuarat atau aktiviti luar Kolej yang berkaitan ICT

 

7- Menguruskan latihan dalaman dan khidmat nasihat berkaitan ICT 

IKUTI KAMI JUGA DI

/*
*/