• Perkhidmatan Pinjaman dan Pemulangan
 • Perkhidmatan Rujukan
 • Bilik Seminar Cambridge
 • Bilik Tayangan Audio Visual
 • Bilik Kuliah 1 - 3
 • Bilik Perbincangan 1 - 6
 • Ruang majalah
 • Bilik Musolla Wanita & Lelaki
 • Bilik COE (Centre of Excellent)
 • Kemudahan OPAC
 • Kemudahan mencetak
 • Perkhidmatan "Book Display"
 • Zon WIFI (wireless)
 • Meja Karel


KOLEKSI BAHAN

 • Buku Pinjaman (Open Shelf)
 • Buku Rujukan (Reference)
 • Koleksi CD-ROM
 • Majalah terkini dan rujukan
 • Buletin dan Risalah
 • Suratkhabar
 • Koleksi kertas-kertas peperiksaanIKUTI KAMI JUGA DI

/*
*/