• Perkhidmatan Pinjaman dan Pemulangan
  • Perkhidmatan Rujukan
  • Digital Classroom
  • STEM Classroom
  • Bilik Kuliah 1 - 3
  • Bilik Perbincangan 1 - 6
  • Ruang majalah
  • Bilik Musolla Wanita & Lelaki
  • Bilik COE (Centre of Excellent)
  • Kemudahan OPAC
  • Perkhidmatan "Book Display"
  • Zon WIFI (wireless)
  • Meja Karel


KOLEKSI BAHAN

  • Buku Pinjaman (Open Shelf)
  • Buku Rujukan (Reference)
  • Koleksi CD-ROM
  • Rujukan Majalah Lama
  • Buletin dan Risalah
  • Suratkhabar
  • Koleksi kertas-kertas peperiksaanIKUTI KAMI JUGA DI

/*
*/