PERANAN & FUNGSI

 

Unit Peperiksaan KMPh bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan Peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM), Kementerian Pendidikan Malaysia.

Berdasarkan tanggungjawab tersebut, maka di antara fungsi dan peranan unit ini adalah:

A. Pengurusan Peperiksaan dan Ujian Program Matrikulasi

  1. Mengurus pendaftaran mata pelajaran pelajar bagi Peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM), Program Satu Tahun (PST) dan Program Matrikulasi Dua Tahun (PDT).
  2. Merancang, mengurus dan menyelia penyediaan pusat peperiksaan PSPM PST dan PDT.
  3. Merancang, mengurus dan menyelia penyediaan dokumen dan bahan peperiksaan PSPM PST dan PDT.
  4. Merancang dan mengurus pelantikan petugas peperiksaan PSPM PST dan PDT.
  5. Menyelia pelaksanaan peperiksaan PSPM PST dan PDT.

 
B. Pengurusan Data Peperiksaan Program Matrikulasi

  1. Merancang, mengurus dan mengendalikan markah Penilaian Berterusan (PB).
  2. Mengurus pengumuman keputusan peperiksaan PSPM PST dan PDT.
  3. Menyediakan data analisis keputusan peperiksaan PSPM PST dan PDT.


C.  Pengurusan Bilik Kebal/Bilik Keselamatan dan Stor Peperiksaan

  1. Mengurus, menyelia dan memantau bilik kebal/bilik keselamatan.
  2. Mengurus, menyelia dan memantau stor peperiksaan.

 
D.  Pengurusan Peperiksaan/Ujian Luar

Merancang mengurus dan mengendalikan tugas berkaitan peperiksaan/ujian luar yang melibatkan pelajar Program Matrikulasi seperti Malaysia University English Test (MUET) & peperiksaan yang melibatkan pihak Universiti atau UPU.

/*
*/