a) Jurusan Sains

Modul I

 • Matematik (Sains)
 • Kimia
 • Fizik
 • Biologi

Modul II

 • Matematik (Sains)
 • Kimia
 • Fizik
 • Biologi
 • Sains Komputer

Modul III

 • Matematik (Sains)
 • Kimia
 • Biologi
 • sains Komputer

b) Jurusan Perakaunan

 • Matematik (Perakaunan)
 • Perakaunan
 • Ekonomi
 • Pengurusan Perniagaan

 

Mata Pelajaran Wajib

 • Bahasa Inggeris
 • Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
 • Kemahiran Dinamika
 • Kurikulum
/*
*/