Unit Hal Ehwal Pelajar merupakan unit di bawah Jabatan Pengurusan Pelajar yang terdiri daripada 2 pegawai, 1 orang pembantu tadbir dan1 orang pembantu operasi.

Apps@KMPh

/*
*/