1. Semasa pemulangan buku/bahan, pengguna perlu menyerahkan kad matrik dan buku/bahan.

  2. Pemulangan buku yang melebihi tempoh pinjaman dikehendaki membayar denda.

  3. Denda yang dikenakan kepada pengguna Pusat Sumber KMPh yang lewat memulangkan buku adalah seperti berikut :