1. Semasa pemulangan buku/bahan, pengguna perlu menyerahkan kad matrik dan buku/bahan.

  2. Pemulangan buku yang melebihi tempoh pinjaman dikehendaki membayar denda.

  3. Denda yang dikenakan kepada pengguna Pusat Sumber KMPh yang lewat memulangkan buku adalah seperti berikut :
  • RM 0.20 bagi satu hari pada setiap buku/bahan
  • Denda maksimum ialah RM15.00
  • Jika berlaku kehilangan buku/bahan, peminjam perlu membayar penuh harga buku dan tambahan bayaran sebanyak RM10.00 bagi bayaran pengurusan.

 

IKUTI KAMI JUGA DI

/*
*/