Program Matrikulasi Sesi 2020/2021

 1Soalan lazim Program Matrikulasi KPM

 

  

PELAJAR

Perubahan Tarikh Balik ke Kolej Matrikulasi

 
 
 
 
 
 
 
      Aplikasi  My Tracking Number bagi pelajar untuk mendapatkan nombor tracking telah diwujudkan untuk kegunaan pelajar SDS sesi 2019/2020. Aplikasi ini dibangunkan untuk memudahkan para pelajar mengesan pergerakan sampul yang mengandungi sijil dan transkrip Matrikulasi pelajar.
 
 

Modul Pendidikan & Kemahiran Teknologi Maklumat

1. Panduan asas menggunakan Google Drive

2. Panduan asas menggunakan Google Form

 

PERASMIAN PELAN STRATEGIK KOLEJ MATRIKULASI PAHANG

(2018 – 2022)

 

 

Majlis Perasmian Pelan Strategik Kolej Matrikulasi Pahang Kementerian Pendidikan Malaysia (2018 – 2022) telah dirasmikan oleh Encik Ahmad Tajuddin Bin Gezai, Pengarah Kolej Matrikualsi Pahang pada 23 Oktober 2020 di Dewan Mat Kilau, Kolej Matrikulasi Pahang.

Pelan Strategik Kolej Matrikulasi Pahang telah menetapkan sebanyak empat (4) Perspektif, empat (4) Key Result Area (KRA), 16 Objektif dan 31 Key Performance Indicator (KPI) seperti berikut:

 

Perspektif 1 : Pihak Berkepentingan Dan Pelanggan

KRA 1           : Pemerkasaan kualiti perkhidmatan bagi menjamin

                       kepuasan pelanggan dan pihak berkepentingan.

 • Objektif 1: Peningkatan pencapaian akademik cemerlang
 • Objektif 2: Peningkatan pembangunan insaniah dan keterampilan pelajar
 • Objektif 3: Peningkatan kepuasan pelanggan dan kualiti pengurusan pelanggan

                             yang cekap

 

Perspektif 2 : Kehendak Dalaman

KRA 2           : Peningkatan pengurusan perkhidmatan pra

                       universiti yang berkualiti.

 

 • Objektif 1: Meningkatkan kualiti pensyarah
 • Objektif 2: Meningkatkan mutu pengurusan jabatan
 • Objektif 3: Meningkatkan mutu pengurusan peperiksaan
 • Objektif 4: Meningkatkan kualiti pengurusan hal ehwal pelajar
 • Objektif 5: Meningkatkan perkhidmatan pengurusan kaunseling dan kerjaya

 

 

Perspektif 3 : Kehendak Pengajaran Dan Inovasi

KRA 3           : Pemerkasaan keupayaan pembangunan modal

                       insan berkualiti melalui pengurusan tadbir urus

                       yang cekap, prasarana dan persekitaran ilmu

                       yang baik.

 

 • Objektif 1: Meningkatkan kompetensi staf
 • Objektif 2: Meningkatkan kemudahan ICT yang lengkap dan berkesan
 • Objektif 3: Meningkatkan persekitaran kerja yang baik
 • Objektif 4: Meningkatkan budaya kerja yang berkualiti
 • Objektif 5: Meningkatkan sistem pengurusan kualiti organisasi
 • Objektif 6: Tadbir urus yang baik

 

Perspektif 4 : Kewangan

KRA 4           : Pemantapan tadbir urus kewangan yang cekap,

                       berhemat dan memberi pulangan nilai.

 • Objektif 1: Meningkatkan pengurusan kewangan berkesan

 

 

 

Carian

Makluman Semasa

 

 

PEPERIKSAAN SEMESTER PROGRAM MATRIKULASI (PSPM)

TARIKH : 6 JANUARI - 13 JANUARI 2021

 


 

 

/*
*/