Bengkel KIK Unit Biologi 2019

Bengkel KIK unit Biologi telah diadakan mengikut 3 fasa iaitu 14 , 21 dan 28 Januari 2019. 

Objektif utama bengkel ini di jalankan adalah untuk :

i) Mendedah dan memperkenalkan kepada pensyarah unit biologi tentang projek inovasi yang telah dilaksanakan.

ii) Melahirkan rasa semangat untuk membuat projek inovasi dikalangan pensyarah biologi

Pendedahan bengkel ini telah dikendalikan oleh En Kamarul Yusri (fasa pertama), Manakala untuk fasa kedua En Masrul Ehsan Mamat telah menerangkan

tentang kriteria penyediaan persembahan untuk bahan Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK).

Fasa terakhir bengkel adalah untuk perbincangan semua pensyarah biologi untuk menghasilkan satu produk KIK.

/*
*/