Program Kecemerlangan Intrinsik Peningkatan Output Pelajar (KIPOP)

KMPh, merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pensyarah unit kimia yang terlibat samada secara langsung atau tidak langsung bagi menjayakan program KIPOP ini. Progaram KIPOP untuk unit kimia telah berlangsung pada 21 hb Januari 2016. Pelajar yang terlibat dengan program ini dibahagikan kepada dua kategori. Kategori pertama ialah Kumpulan Berprestasi Tinggi (BT) dan kategori kedua ialah Kumpulan Berpotensi Tinggi (PT). Matlamat utama program ini dijalankan adalah bagi menyediakan pelajar persediaan bagi menghadapi peperiksaan UPS yang akan diadakan pada 26 Januari 2016. Diharap usaha murni ini akan dibalas dengan Kolej mendapat keputusan yang cemerlang bagi UPS semester 2 untuk pelajar sesi 2015/2016. Antara memori yang telah dirakam...

 

Showlist data is not configured
 

Apps@KMPh

/*
*/