APPS@KMPH
PdP - Aduan - Pentadbiran - Kewangan

Sistem dan Aplikasi


Khas untuk Kakitangan & Pelajar Sahaja.
Aduan berkaitan Infrastruktur & Elektrik (Kemudahan di Pejabat, Rumah Kakitangan dan Asrama Pelajar)
Khas untuk Kakitangan & Pelajar Sahaja.
Aduan berkaitan ICT (Perkakasan Komputer & Rangkaian)
Untuk Semua.
Aduan berkaitan kakitangan dan perkhidmatan di Kolej Matrikulasi Pahang.